Meer informatie? Bel: 06 - 227 55 260

                                                         

 Algemene Voorwaarden Statement  Dutch Holiday Homes®

Algemene Voorwaarden, die wij hanteren

Op deze pagina staan de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn wanneer Partijen de site, het Platform van Dutch Holiday Homes® bezoeken en gebruik maken van de diensten van Dutch Holiday Homes®.

In deze Algemene Voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden. Het Privacy- en Cookie Statement en de Disclaimer zijn onderdeel van de Algemene Voorwaarden van Dutch Holiday Homes®.

Dutch Holiday Homes® B.V. heeft haar zetel aan de Smientlaan 29, 1343 AT in de gemeente Almere.
Dutch Holiday Homes® staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer: 67398863.
Het BTW-nummer is NL8569.68.249.B.01

Dutch Holiday Homes® is een bedrijf, een online platform op de particuliere vakantiewoningmarkt, dat advertentieruimte aanbiedt op haar website. Verhuurders respectievelijk verkopers van vakantieaccommodaties bieden hun particuliere vakantiewoningen aan middels door hen samengestelde advertenties aan geinteresseerde klanten (huurders respectievelijk kopers).
Dutch Holiday Homes® is niet betrokken bij afspraken en betalingen, overeenkomsten betreffende huur/ verhuur en/ of
verkoop/ aankoop van vakantiewoningen tussen Partijen onderling.

Een ieder die de website van Dutch Holiday Homes® bezoekt, zowel bezoekers alsmede alle overige gebruikers, die hun vakantieaccommodatie op de website van Dutch Holiday Homes® plaatsen voor verhuur en/ of verkoop, is/ zijn volledig akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dutch Holiday Homes®.
Men dient kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden als men van de site van de Dutch Holiday Homes® gebruik maakt en blijft gebruiken. Men dient zelf op de hoogte te blijven van de websiteinformatie, diensten en wijzigingen daarin.

De website, het platform met bijbehorende urls, is strikt eigendom van Dutch Holiday Homes®.

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

a. Dutch Holiday Homes®: zijnde de onderneming die op haar online Platform advertentieruimte ter
     beschikking stelt aan Verhuurders/  Huurders en Verkopers/ Kopers van particuliere vakantiewoningen.

b. Verhuurder: degene die de vakantiewoning aanbiedt voor verhuur.
c. Huurder: degene die de vakantiewoning boekt/ huurt.
d. Verkoper: degene die de vakantiewoning aanbiedt voor verkoop.
e. Koper: degene die de vakantiewoning koopt.
f.  Partijen: de Verhuurder en Huurder, de Verkoper en Koper tezamen.
g. Abonnement: de overeenkomst tussen Verhuurder/ Verkoper van particuliere vakantieaccommodaties en Dutch
    Holiday Homes®.
h. Platform: het online Platform Dutch Holiday Homes®.
i.  Vakantieaccommodaties zijn: appartement, chalet, villa, bungalow, bed & breakfast, finca, blokhut, tent lodge,
    boerderij, kasteel, camper, pipowagen, studio, boating, landelijke woning, stadswoning, groepsaccommodaties.

Artikel 2 - Registratie

a. Indien Partijen gebruik willen maken van de online diensten van het platform van Dutch Holiday Homes® is
    registratie vereist. De registratie is kosteloos voor alle Partijen.

b. Partijen, die verhuren/ verkopen, zijn verplicht een account aan te maken en gebruik te maken van een gebruikersnaam en
    een inlogcode/
wachtwoord om zo toegang tot de website van Dutch Holiday Homes® te krijgen en doen dit via het online
    registratieformulier. De gebruikersnaam en het
gekozen wachtwoord mogen geen internet- en of e-mailadres zijn en geen
    inbreuk maken op de merknaam en de rechten van
Dutch Holiday Homes®
c. Verhuurders/ Verkopers van particuliere vakantiewoningen bieden hun vakantiewoning te huur/ te koop aan.
d. Verhuurders/ Verkopers betalen via een online betalingssysteem en plaatsen hun advertentie online op het Platform van
   
Dutch Holiday Homes®.
e. Dutch Holiday Homes® plaatst de advertentie van de vakantiewoning na betaling.

f.  Partijen vanaf 18 jaar en zijnde handelingsbekwaam mogen gebruik maken van de diensten van Dutch Holiday Homes®.
g. Partijen garanderen de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens m.b.t. details van de vakantiewoning, de
    huur-/
verkoopprijs en de beschikbaarheid.
h. Partijen hebben een eigen verantwoordelijkheid bij het afsluiten van de huur-/ koopovereenkomst.
    Dutch Holiday Homes® is
hierbij niet betrokken.
i.  Dutch Holiday Homes® heeft het recht om door Partijen ter beschikking gestelde gegevens (teksten en foto’s) voor
    onbepaalde tijd te
gebruiken voor algemene marketing- en reclamedoeleinden op haar andere social media websites.
j.  Dutch Holiday Homes® is een Nederlands Platform waarop Hollandse huizen voor een Hollandse prijs worden
    aangeboden.
De voertaal op de website is Nederlands en advertenties geplaatst op de website zijn in de Nederlandse
    taal en dienen door
Partijen correct geformuleerd te worden.
k  Dutch Holiday Homes® behoudt zich het recht voor accounts van Partijen te blokkeren wanneer er sprake is van
    oneigenlijk
gebruik van haar website. Dit gebeurt direct en zonder kennisgeving.

Artikel 3 - Abonnementen

a. Dutch Holiday Homes® biedt Verhuurders en Verkopers van vakantieaccommodaties verschillende abonnementen tegen
    betaling aan en vermeldt deze overzichtelijk op haar website.

    Het abonnement wordt aangegaan voor een bepaalde periode: maandabonnement, 1-jarig jaarabonnement, 2-jarig
    abonnement.
Ter introductie zijn er tijdelijk kennismakingsabonnementen voor bepaalde tijd (6 en 12 maanden).
    De abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.
    Een abonnement van keuze gaat in op de datum, dat de vakantieaccommodatie wordt aangemeld en betaald.

    Het abonnement vervalt op de laatste datum van de bepaalde periode.
b. De abonnementen gelden per vakantieaccomodatie.
    Een (maand, 1-jarig, 2-jarig, kennis) abonnement wordt dus per vakantiewoning afgesloten.

    Iedere vakantieaccommodatie heeft een eigen boekingskalender, van waaruit de accomodatie
    gereserveerd en geboekt dient te worden.
    Het is verboden meer dan 1 vakantiewoning per abonnement te tonen.

    Voor iedere nieuwe advertentie van een vakantieaccommodatie moet dus een apart (nieuw) abonnement
    worden afgesloten. De advertentie getoond op het Dutch Holiday Homes® platform heeft direct betrekking op de
    aangeboden vakantieaccomodatie.

c. Dutch Holiday Homes® is gerechtigd de abonnementsprijzen te wijzigen.
    Deze veranderingen in de abonnementsprijzen gelden niet voor lopende, eerder afgesloten abonnementen.

d. De abonnementen van Dutch Holiday Homes® worden voor een bepaalde tijdsduur aangegaan en niet stilzwijgend
   
verlengd.
e. Dutch Holiday Homes® berekent geen inschrijfkosten aan Partijen.
f.  Dutch Holiday Homes® berekent geen commissie over een afgesloten overeenkomst aan Partijen.
g. Van een afgesloten abonnement/ overeenkomst met Dutch Holiday Homes® is sprake: wanneer de Verhuurder/ Verkoper
    van een vakantieaccommodatie, gebruikmakend van het account, een abonnement kiest en het
   
abonnement betaalt aan Dutch Holiday Homes®.
    Dutch Holiday Homes® gaat niet akkoord met tussentijdse beëindiging en restitutie van abonnementsgelden wanneer de
    vakantiewoning is verhuurd/ verkocht; ongeacht welke rede dan ook.
h. Dutch Holiday Homes® behoudt zich het recht voor, advertenties en gerelateerd beeldmateriaal voor onbepaalde tijd op
    anderen sites (o.a. social media) dan die van Dutch Holiday Homes® te publiceren.
    Partijen en gebruikers verklaren zich hiermee akkoord.

i.  Op basis van een abonnement wordt een advertentie van een vakantieaccomodatie geplaatst op het online Platform
    Dutch Holiday Homes®. Advertenties kunnen in verschillende volgorde getoond worden op de website van het het online
    Platform Dutch Holiday Homes®.
    Dit is gevolg van het gebruik van de filters bij het zoeken naar een vakantieaccommodatie.

j.  De vakantieaccommodaties op het Platform Dutch Holiday Homes® zijn voor de korte termijn verhuur en niet bedoeld voor
    lange termijn verhuur of permanente verhuur.

 

Artikel 4 - Betaling

a. Partijen (Verhuurders/ Verkopers) die adverteren op het geboden platform van Dutch Holiday Homes® betalen hun
     abonnementen rechtstreeks aan Dutch Holiday Homes®.

b. Partijen (Verhuurders/ Verkopers) accepteren de abonnementsprijzen en betalingsvoorwaarden van Dutch Holiday
    Homes®
tijdens het registratieproces.
c. Dutch Holiday Homes® is gerechtigd de advertentie te blokkeren voor de duur dat niet voldaan is aan
    betalingsverplichtingen door Partijen, Verhuurder en Verkoper.
d. Dutch Holiday Homes® aanvaardt geen betalingen via MoneyGram, Western Union, buitenlandse bankrekeningen en niet in Bitcoins.
    Betalingen zijn mogelijk via de
betaalopties aangeboden door Dutch Holiday Homes® op haar website.
d. Het gebruik van de Dutch Holiday Homes® website is voor Huurders/ Kopers gratis.

Artikel 5 - Verplichtingen van de Verhuurder/ Verkoper

a. De eigenaar van een vakantieaccommodatie is zelf verantwoordelijk voor het hebben van een verhuurvergunning.
    De voorwaarden voor een verhuurvergunning kunnen per land, provincie, stad verschillen en worden bepaald door wetgeving.

b. De Verhuurder/ Verkoper moet de prijzen van de aangeboden acccommodatie in euro’s tonen in de advertentie.
    De fiscale verplichtingen zijn de verantwoordelijkheid van de Verhuurder/ Verkoper.

c. De Verhuurder/ Verkoper moet bevoegd zijn een vakantieaccommodatie aan te bieden.
    Bij mede-eigenaarschap dienen alle overige mede-eigenaren akkoord te zijn.

d. De Verhuurder/ Verkoper is verplicht de boekingskalender van de vakantieaccommodatie steeds bij te werken en actuele
    beschikbaarheid van de accommodatie te tonen, zodat duidelijk is in welke periode de vakantieaccommodatie bezet is
    (aangegeven met de kleur rood) of beschikbaar is (aangegeven met de kleur groen).

e. De Verhuurder/ Verkoper reageert snel mogelijk op (online) boekingsverzoeken en vragen van geinteresseerden.
f.  De Verhuurder/ Verkoper leveren juiste informatiegegevens over de vakantieaccommodatie en prijzen.  
g. De Verhuurder kan beperkingen stellen aan het gebruik van zijn/ haar eigendom en/ of eisen stellen aangaande het
    gebruik hiervan.
h. Het is de Verhuurder/ Verkoper niet toegestaan de per abonnement afgesloten advertentie oneigenlijk te gebruiken voor
    het aanbieden van andere vakantieaccomodaties elders, op andere sites. Tevens is het verboden tijdens/ binnen de
    abonnementsperiode bij verhuur en verkoop van de vakantieaccommodatie, de getoonde vakantieaccommodatie te
    vervangen door een andere vakantieaccommodatie.
i.  De Verhuurder/ Verkoper is het niet toegestaan, e-mailadressen, telefoonnummers, reclames,
    video's in de advertentie te gebruiken. Foto's en beeldmateriaal dient zich te richten op de
    vakantieaccomodatie in de advertentie. Er mogen geen personen worden getoond in de advertenties.

Artikel 6 - Verplichtingen van Partijen

a. Contact (via de buttons 'contact opnemen en aanvragen) tussen Partijen op het Dutch Holiday Homes® Platform gaat
    uitsluitend over boekingen en vakantieaccomodaties en verloopt zonder ongepast, lasterlijk taalgebruik en mag geen
    misleiding bevatten.
    Partijen zijn aansprakelijk en wettelijk verantwoordelijk hiervoor en vrijwaren Dutch Holiday Homes® van alle
    aansprakelijkheid, schade en kosten.
    Via de genoemde buttons kunnen voorkeursdatums worden opgegeven en vragen worden gesteld in het e-mailbericht.
    Partijen hebben eigen verantwoording voor de gevoerde inhoudelijke communicatie.
b. Er mag geen persoonlijke communicatie tussen Partijen in de advertenties plaats vinden.
    Laster, fraude, discriminerende, misleidende informatie en reputatieschade voor Dutch Holiday Homes® in de advertentie zijn
    verboden.
    Dutch Holiday Homes® is gerechtigd bij overtreding hiervan, de advertentie off line te halen en het account te sluiten.

    Er zal geen restitutie van abonnementsgelden plaatsvinden.
c. Huurders en Kopers van vakantieaccomodaties erkennen, dat Dutch Holiday Homes® geen verantwoording draagt voor
    het checken van de persoonsgegevens en identiteit van de Verhuurders en Verkopers en van de vakantieaccommodaties,
    betreffende het bestaan, onderhoud en toestand van de vakantie accommodaties.
d. Partijen zijn verplicht waarheidsgetrouwe en actuele informatie te geven in het adverteer- en boekingsproces.
e. Advertenties op het Dutch Holiday Homes® Platform worden door verhuurders van vakantieaccommodaties opgesteld volgens de regels van het Platform.
    Als verhuurder verstrekt u uitgebreide, correcte inhoudelijke informatie over de door u gepubliceerde vakantieaccommodatie, die direct betrekking heeft
    op uw vakantieaccommodatie. De mooiste foto's (en ander beeldmateriaal) en teksten levert u zelf.
    Vanuit privacyoverwegingen staan er geen personen op uw foto's.
    Mocht u toch ter illustratie foto's en/ ander materiaal willen gebruiken, dan moeten deze licentie vrij zijn i.v.m. het auteursrecht en andere licenties.
    Dutch Holiday Homes® behoudt zich het recht voor om advertenties altijd inhoudelijk en volgens de fotorichtlijnen te beoordelen en te verwijderen,
    indien nodig.
F. Huurders hebben de mogelijkheid direct contact opnemen met de Verhuurder van de vakantieaccommodatie en de
    beschikbaarheid te checken alvorens verder te gaan met een eventueel boekingsproces.

Artikel 7 - Privacy Statement

Dutch Holiday Homes® is verantwoordelijk voor de juiste verwerking en beveiliging van persoonsgegevens van Partijen.
Ons Privacy Statement is vindbaar onder de button Privacy Statement op de Dutch Holiday Homes® website
en onderdeel van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 8 - Cookie Statement

Dutch Holiday Homes® gebruikt op haar website cookies.
Informatie over de cookies die Dutch Holiday Homes® gebruikt, is vindbaar onder de button Cookie Statement
op de Dutch Holiday Homes® website en onderdeel van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 9 - Disclaimer: beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring

Informatie over de disclaimer die Dutch Holiday Homes® gebruikt, is vindbaar onder de button Disclaimer
op de Dutch Holiday Homes® website en onderdeel van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 10 - Verbod op zakelijk gebruik van de Dutch Holiday Homes® website

a. Dutch Holiday Homes® staat het een Verhuurder/ Verkoper toe een link te plaatsen naar de eigen bestaande website, met
    als mogelijk doel mogelijk andere, meerdere vakantieaccommodaties te verhuren/ te verkopen en verplicht de Verhuurder/ Verkoper
    terug te linken naar de Dutch Holiday Homes® website.
    De informatie op deze websites van de Verhuurder/ Verkoper is door Dutch Holiday Homes® niet nader beoordeeld op 
    juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid en valt niet onder de Algemene Voorwaarden van Dutch Holiday Homes®.
    Dutch Holiday Homes® kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade (direct of indirect) die kan voortkomen uit
    het gebruik van sites die met Dutch Holiday Homes® gelinkt zijn.

b. Dutch Holiday Homes® verbiedt Partijen reclame te maken voor eigen en/ of andere producten of diensten op de website
    van Dutch Holiday Homes®.

c. Dutch Holiday Homes® verbiedt het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd foto- en beeldmateriaal, bedrijfsnamen en
    logo’s door Partijen op haar website. Schadeclaims van welke aard dan ook komen voor rekening van Partijen.

d. Dutch Holiday Homes® staat niet toe, dat er door gebruikers van de Dutch Holiday Homes® website hyperlinks en/ of
    verwerpelijke informatie worden geplaatst op haar site, die naar andere sites verwijzen, van welke aard dan ook. Dutch
    Holiday Homes® behoudt zich het recht voor bij niet inachtneming van deze waarschuwing, het abonnement/
    overeenkomst meteen en zonder aankondiging te beëindigen.

Artikel 9 - Overmacht

a. Dutch Holiday Homes® is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als
    gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
    verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
    wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dutch Holiday Homes® geen
    invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dutch Holiday Homes® niet in staat is de verplichtingen na te komen.

c. Dutch Holiday Homes® heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
    nakoming verhindert, intreedt nadat Dutch Holiday Homes® zijn verplichtingen had moeten nakomen.

d. Op de website en de Algemene Voorwaarden van Dutch Holiday Homes® is het Nederlands recht van toepassing. Alle
    geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde
    rechter binnen het arrondissement van Dutch Holiday Homes®.

Artikel 10 - Intellectueel eigendom/ copyright/ handelsmerk

De gegevens op de site van Dutch Holiday Homes® zijn beschermd door rechten van intellectueel eigendom.

a. Het is niet toegestaan informatie van de website voor andere doeleinden te gebruiken, openbaar te maken of te wijzigen,
    te kopiëren en/ of op te slaan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden
    zonder uitdrukkelijke toestemming van Dutch Holiday Homes®.

b. Het copyright van alle informatie (contents), teksten, databank, grafische materialen, foto’s, video’s, samenstelling,
    vormgeving, structuur, navigatie, buttons en alle technische processen, software die u terugvindt op de website van Dutch
    Holiday Homes® is en blijft eigendom van Dutch Holiday Homes® en is beschermd onder het Nederlandse auteurs- en
    merkrecht.

c. Dutch Holiday Homes® is een geregistreerd en beschermd handelsmerk, ingeschreven bij het Benelux-Bureau voor de
    Intellectuele Eigendom (BOIP).

d. Het gebruik van de handels- en merknaam Dutch Holiday Homes®, het voeren van het logo van Dutch Holiday Homes®,
    woord- en beeldmerken van Dutch Holiday Homes® is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
    Dutch Holiday Homes®.

e. Dutch Holiday Homes® is eigenaar van het Dutch Holiday Homes® handelsmerk en logo en slogan.
f. De website, het platform met bijbehorende en de urls (domeinennamen)
   www.dutchholidayhomes.nl
   www.dutchholidayhomes.eu
   www.dutchholidayhomes.com
   www.dutchholidayhomes.be

   zijn strikt eigendom van Dutch Holiday Homes®.

Dutch Holiday Homes®, 2021